قطعات ساخت داخل واحد ابزار دقیق شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت

تصویر

قطعه/تجهیز

نام

قطعه/ تجهیز

مشخصات فنی

(به طور مثال توان (kw)،دبی (m3/h)، هد (m)، ابعتد (mm) و..

نوع نیروگاه 

گازی /بخاری

نوع واحد

 

سازنده 

قطعه/تجهیز

(نام،نشانی پستی ،سایت)

تعداد نصب شده

قطعه/تجهیز

درهرواحد(عدد)

سال ساخت 

قطعه/تجهیز

     (آخرین سری سفارش)

محل نصب در نیروگاه
طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ نقاط مختلف واحد   بخار Alstom *شركت فرابرد هوشمند ميهن 1 1390 کلیه نقاط نیروگاه
سيستم مانيتورينگ درجه حرارت ياتاقانهاي توربين   بخار Alstom *شركت پتسا صنعت 1 1386 طبقه اول نیروگاه