تاریخچه و معرفی نیروگاه طرشت

در اواخر سال ۱۳۳۳ نيروگاه برق تهران كه زير نظر شهرداری تهران فعاليت مي‌نمود جهت كمبود برق تهران قراردادي را با شركت فرانسوي آلستوم جهت خريد نیروگاه طرشت به بهاي ۶٫۳ ميليون دلار با بازپرداخت ۱۰ ساله و سود ۵ درصد منعقد کرد.

در شهريور ۱۳۳۸ واحدهاي ۳ و ۴ و در مهر ‌همان سال واحدهاي ۱ و ۲ در مدار قرار گرفتند. در آن زمان، اين نيروگاه قادر بود به‌تنهایی بيش از ۵۰ درصد انرژي الكتريكي موردنیاز تهران را تأمین نمايد.

در سال ۱۳۷۷ مديريت سازمان توانیر برنامه‌اي جهت بازسازي نيروگاه طرشت تدوين کرد. در اين برنامه پيش‌بيني شد كه اين نيروگاه در كنار دستگاه شبيه‌ساز به‌عنوان مجموعه‌اي براي توليد و آموزش در سطح كشور قرار گیرد.

 

زمينه عمده فعاليت شركت بهره‌برداری نيروگاه طرشت توليد انرژي الكتريكي است كه در طول زمان حوزه‌های فعاليت: مركز آموزش سيمولاتوري و مركز توسعه توليد پراكنده (DGPC) به آن افزوده‌شده است. پی‌ریزی نيروگاه به حدود 6 دهه قبل برمی‌گردد و هم‌اکنون به‌عنوان قدیمی‌ترین نيروگاه كشور و نمادي از توانمندي صنعت برق كشور در شصتمین سال بهره‌برداری مستمر خود قرار دارد اين نيروگاه داراي چهار واحد بخاري آلستوم فرانسه با توان نامي 12.5 مگاوات است. اين نيروگاه كه مهد پرورش بسياري از گردانندگان و نخبگان پيشين و كنوني صنعت برق كشور بود، درگذشته محل استقرار نخستين ديسپاچينگ شبكه سراسری و برخي از دفاتر ستادي و عملياتي صنعت برق و همچنين مقر طرح‌های توسعه نیروگاه‌ها بوده است. هم‌اکنون نيز به اعتبار قرار داشتن در حوزه شهري تهران و برخي ویژگی‌ها، مطلوب‌ترین مكان براي اجراي طرح‌های پايلوت نيروگاهي به‌منظور اشاعه به ساير نیروگاه‌های كشور است­­. طي شش سال اخير رويكردهاي نوين مديريتي در نيروگاه طرشت مطرح‌شده است، كه اهم آن‌ها عبارت‌اند از: شركت در جايزه تعالي سازمانی و اخذ گواهینامه تعهد به تعالی، تدوين استراتژي و برنامه‌ریزی راهبردي، اخذ گواهينامه مميزی مراقبتي سيستم يكپارچه مديريت (IMS)، انتشار کتاب آرمان مشترك، تشكيل كميته اتاق فكر و پرداختن به مقوله‌هایی از قبيل CRM و مديريت تکنولوژی (کسب گواهینامه مدیریت تکنولوژی) و کسب جايزه تعالي در سطح تقديرنامه 3 ستاره.